TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Tiến độ ngày 04.10.2021

Tiến độ ngày 30.06.2021

Tiến độ ngày 27.05.2021

Tiến độ ngày 30.04.2021

Tiến độ ngày 31.03.2021

Tiến độ ngày 26.02.2021

Tiến độ ngày 28.01.2021

Tiến độ ngày 24.12.2020

Tiến độ ngày 25.11.2020

Tiến độ ngày 29.10.2020

Tiến độ ngày 28.09.2020

Tiến độ ngày 27.08.2020

Tiến độ ngày 30.07.2020

Tiến độ ngày 25.06.2020

Tiến độ ngày 20.05.2020

Tiến độ ngày 23.04.2020

Tiến độ ngày 12.03.2020

Tiến độ ngày 20.02.2020

Tiến độ ngày 17.12.2019

Tiến độ ngày 17.11.2019

Tiến độ ngày 17.10.2019

Tiến độ ngày 07.09.2019

Tiến độ ngày 11.08.2019

Tiến độ ngày 12.07.2019

Tiến độ ngày 23.05.2019

Tiến độ ngày 16.04.2019

Tiến độ ngày 06.03.2019

Tiến độ ngày 10.01.2019

Tiến độ ngày 30.08.2018

Mở bán Flora Mizuki Park MP5 – Block đẹp nhất dự án 02.06.2018

Mở bán dự án – 21.08.2017

Kí kết hợp tác phát triển giữa NLG và 2 đối tác Nhật Bản – 17.06.2017