TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

 • Cập nhật tiến độ dự án – 07.09.2019

  Cập nhật tiến độ dự án – 07.09.2019

 • Cập nhật tiến độ dự án – 12.07.2019

 • Cập nhật tiến độ dự án – 06.03.2019

 • Cập nhật tiến độ dự án – 16.11.2018

 • Toàn Cảnh Mizuki Park Nhìn Từ Trên Cao qua Flycam – 07.2018

 • Mở bán Flora Mizuki Park MP5 – Block đẹp nhất dự án 02.06.2018

 • Cập nhật tiến độ xây dựng – 01.2018

 • Toàn Cảnh Mizuki Park Nhìn Từ Trên Cao qua Flycam – 05.01.2018

 • Toàn Cảnh Mizuki Park Nhìn Từ Trên Cao qua Flycam – 17.11.2017

 • Mở bán dự án – 21.08.2017

  Mở bán dự án – 21.08.2017

 • Toàn Cảnh Mizuki Park Nhìn Từ Trên Cao qua Flycam – 17.08.2017

 • Kí kết hợp tác phát triển giữa NLG và 2 đối tác Nhật Bản – 17.06.2017

  Kí kết hợp tác phát triển giữa NLG và 2 đối tác Nhật Bản – 17.06.2017

+ Năm 2019
 • Cập nhật tiến độ dự án – 07.09.2019

  Cập nhật tiến độ dự án – 07.09.2019

 • Cập nhật tiến độ dự án – 12.07.2019

 • Cập nhật tiến độ dự án – 06.03.2019

+ Năm 2018
 • Cập nhật tiến độ dự án – 16.11.2018

 • Toàn Cảnh Mizuki Park Nhìn Từ Trên Cao qua Flycam – 07.2018

 • Mở bán Flora Mizuki Park MP5 – Block đẹp nhất dự án 02.06.2018

 • Cập nhật tiến độ xây dựng – 01.2018

 • Toàn Cảnh Mizuki Park Nhìn Từ Trên Cao qua Flycam – 05.01.2018

+ Năm 2017
 • Toàn Cảnh Mizuki Park Nhìn Từ Trên Cao qua Flycam – 17.11.2017

 • Mở bán dự án – 21.08.2017

  Mở bán dự án – 21.08.2017

 • Toàn Cảnh Mizuki Park Nhìn Từ Trên Cao qua Flycam – 17.08.2017

 • Kí kết hợp tác phát triển giữa NLG và 2 đối tác Nhật Bản – 17.06.2017

  Kí kết hợp tác phát triển giữa NLG và 2 đối tác Nhật Bản – 17.06.2017