TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

12/07/2019

Cập nhật tiến độ dự án – 12.07.2019

06/03/2019

Cập nhật tiến độ dự án – 06.03.2019

16/11/2018

Cập nhật tiến độ dự án – 16.11.2018

15/07/2018

Toàn Cảnh Mizuki Park Nhìn Từ Trên Cao qua Flycam – 07.2018

15/01/2018

Cập nhật tiến độ xây dựng – 01.2018

05/01/2018

Toàn Cảnh Mizuki Park Nhìn Từ Trên Cao qua Flycam – 05.01.2018

17/11/2017

Toàn Cảnh Mizuki Park Nhìn Từ Trên Cao qua Flycam – 17.11.2017

07/09/2017
Tiến độ dự án – 07.09.2017

Tiến độ dự án – 07.09.2017

21/08/2017
Mở bán dự án – 21.08.2017

Mở bán dự án – 21.08.2017

17/08/2017

Toàn Cảnh Mizuki Park Nhìn Từ Trên Cao qua Flycam – 17.08.2017

17/06/2017
Kí kết hợp tác phát triển giữa NLG và 2 đối tác Nhật Bản – 17.06.2017

Kí kết hợp tác phát triển giữa NLG và 2 đối tác Nhật Bản – 17.06.2017