Tin tức

Nhiều dự án bất động sản ra mắt thị trường

Các doanh nghiệp tập trung giới thiệu nhiều sản phẩm dự án ra thị trường các tỉnh như Bình Dương, Long An, Hải Phòng… Một số kế hoạch ra mắt dự án trong thời gian tới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng các