Giải thưởng danh giá

Slide1

Chiến lược Marketing tốt nhất Việt Nam cho Khu đô thị phức hợp Mizuki Park

do Asian Pacific Property Awards tổ chức 2019 – 2020.


Flora Mizuki Park - Căn hộ tốt nhất Việt Nam

do Asian Pacific Property Awards tổ chức 2018 – 2019.


Quy hoạch Tiện ích Dịch vụ Khu đô thị tốt nhất Vietnam – cho Khu đô thị Mizuki Park

do Asian Pacific Property Awards tổ chức 2018 – 2019.
Slide2

Giải Khu đô thị phức hợp tốt nhất Việt Nam

do International Property Awards tổ chức 2018 - 2019


Giải Bạc quy hoạch đô thị quốc gia cho dự án Mizuki Park

do Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam, Bộ Xây Dựng - Bộ Tài Nguyên môi trường tổ chức 2019.