Quy hoạch & Tiện ích

Thông tin Quy hoạch Thông tin Quy hoạch
26haquy hoạch chuẩn mực(trong tổng thể 37ha Nguyên Sơn)
103.000 m²Mảng xanh
17.000 m²Kênh đào
40.000 m²Đất giáo dục
15.000 m²Thương mại dịch vụ
7.500 m²Đất y tế
5.000 m²Khu công trình
Hành chính-Văn Hoá

Tiện ích cảnh quan

Quảng trường bến thuyền Marina Square

Hồ bơi lớn

Khu thương mại
dịch vụ

Đảo Nhật

Khu thể thao ngoài trời

Công viên bờ sông

Trường học

Kênh đào

Công viên chủ đề

Đường đi bộ