Thông báo bàn giao và chủ quyền

Thông báo hoàn tất hồ sơ xin cấp chủ quyền căn hộ dự án Mizuki Park - Block MP6, MP7, MP8.
12/09/2023
PDF
Thông báo: Thư mời nhận bàn giao Flora Panorama lần 1
21/07/2023
PDF
Thông báo: Thư mời nhận bàn giao Mizuki MP9-MPX lần 1
19/06/2023
PDF
Hướng dẫn thủ tục nhận giấy chủ quyền
16/06/2023
PDF
Thông báo bàn giao: Thư mời nhận bàn giao Flora Mizuki MP6 - MP7 - MP8
10/02/2023
PDF